Belastingvrij sparen voor hypotheek

De meest bekende manier om belastingvrij te sparen voor de aflossing van een hypotheek is de bankspaarhypotheek. Bij een bankspaarhypotheek zijn bestaan je maandelijkse kosten voor een deel uit inleg en voor een deel uit rente. De inleg wordt maandelijks gespaard op een bankspaarrekening. Gedurende de looptijd van de bankspaarhypotheek los je nog niets af. Aan het einde van de looptijd los je met het via de bankspaarrekening opgebouwde bedrag (een deel van) de bankspaarhypotheek af.Waarom kun je met de bankspaarhypotheek belastingvrij sparen?

De bankspaarrekening is een geblokkeerde rekening waarover je hetzelfde percentage aan rente krijgt vergoed als je aan hypotheekrente (het rentedeel van de maandelijkse kosten) aan de hypotheekverstrekker betaald. Het bedrag dat je met de inleg en de rente op de bankspaarrekening opbouwt is belastingvrij. Dit wil zeggen dat dit vermogen niet wordt meegeteld in box 3 sparen en beleggen. Hierdoor ben je over het geld dat op de bankspaarrekening staat geen vermogensrendementsheffing verschuldigd. Het is ook mogelijk om met een bankspaarrekening belastingvrij te sparen voor het pensioen.

Verhouding aflossen en aflossingsvrij van invloed op belastingvrij sparen?

De afgelopen tijd is er op het gebied van hypotheken veel veranderd. Zo is het een tijd mogelijk geweest om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten echter was dit bij een bankspaarhypotheek nooit het geval want je spaart altijd om aan het eind van de looptijd een deel van de hypotheek af te lossen. Tot medio 2012 is het met een bankspaarhypotheek mogelijk geweest om zelf de verhouding tussen het aflossingsvrije deel en het af te lossen deel te bepalen. Vanaf medio 2012 was het alleen nog mogelijk om een bankspaarhypotheek af te sluiten wanneer aan het einde van de looptijd minimaal 50% van de hypotheek wilde aflossen. De verhouding tussen het aflossingsvrije deel en het af te lossen deel is overigens nooit van invloed geweest op het belastingvrije karakter van de bankspaarhypotheek

Bankspaarhypotheek minder interessant?

Net als bij alle andere hypotheken heb je bij de bankspaarhypotheek recht op hypotheekrenteaftrek. Wanneer de betaalde hypotheekrente middels de jaarlijkse belastingaangifte bij de belastingdienst kenbaar maakt krijg je afhankelijk van de hoogte van je jaarinkomen een deel van de betaalde hypotheekrente terug. De overheid is van plan om de hypotheekrenteaftrek in de toekomst te beperken. Begin 2013 is hier een start mee gemaakt door het recht op hypotheekrenteaftrek alleen nog te laten gelden voor de annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek waarbij aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld wordt afgelost. Het blijft wel mogelijk om een nieuwe bankspaarhypotheek af te sluiten, alleen heb je dan geen recht op hypotheekrenteaftrek. De bankspaarhypotheek is hierdoor voor veel mensen minder interessant geworden.

Gevolgen voor bestaande bankspaarhypotheken

Wanneer je voor 2013 een bankspaarhypotheek hebt afgesloten blijf je het recht op hypotheekrenteaftrek houden. De hoogte van de hypotheekrenteaftrek is wel aan verandering onderhevig. Er zijn namelijk plannen om de hypotheekrenteaftrek in de toekomst verder te beperken. Wanneer de rentevast periode van de bestaande bankspaarhypotheek afloopt kan er met de hypotheekverstrekker een nieuwe rentevast periode worden afgesproken, ook hierbij blijft het recht op hypotheekrenteaftrek (met een maximum van 30 jaar die ingaat bij de eerste rentevast periode) behouden. Wanneer je wilt verhuizen en de koopprijs van het nieuwe huis hoger is dan de bestaande bankspaarhypotheek mag je de bestaande hypotheek meenemen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek. Voor het nieuw te financieren bedrag zal echter een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek afgesloten moeten worden om het recht op hypotheekrenteaftrek te behouden.