Duurzaam sparen

Duurzaam sparen vaak ook groen sparen genoemd is één van de mogelijkheden om belastingvrij te sparen. Vanwege het duurzame karakter en de mogelijkheid tot belastingvrij sparen is de populariteit van duurzaam sparen de afgelopen jaren toegenomen. Maar wat is dan het verschil tussen duurzaam sparen en ‘gewoon’ sparen?Wat is duurzaam sparen?

Wanneer je spaargeld op een spaarrekening zet investeert de bank dit geld om je de afgesproken spaarrente te kunnen vergoeden. Duurzaam sparen verschilt van gewoon sparen op basis van de initiatieven waar de bank het spaargeld in investeert. Bij duurzaam sparen wordt je spaargeld geïnvesteerd in duurzame initiatieven waar nooit onduidelijkheid over zal bestaan. Deze duurzame initiatieven zijn milieuvriendelijk en dragen bij aan een betere toekomst, voor zowel onze (klein)kinderen als onszelf. Bij ‘gewoon’ sparen is het in de meeste gevallen onduidelijk waar de bank je spaargeld in investeert. De kans is aanwezig dat je spaargeld in initiatieven wordt geïnvesteerd die een milieuonvriendelijk karakter of een met kinderarbeid hebben.

Er zijn een drietal producten op de markt waarmee duurzaam gespaard kan worden:

  • Duurzame spaarrekening
    Spaargeld wordt geïnvesteerd in duurzame initiatieven maar is wel vrij opneembaar.
  • Groen deposito
    Spaargeld wordt geïnvesteerd in duurzame initiatieven en staat voor een afgesproken periode vast.
  • Groene bankbrief
    Waardepapier met een vaste looptijd en vast rentepercentage.

Een andere duurzame en belastingvrije methode om vermogen op te bouwen is maatschappelijk beleggen.

ASN Bank en Triodos bank promoten duurzaam sparen

ASN Bank en Triodos Bank zijn twee Nederlandse banken die het duurzaam ook wel groen sparen sterk promoten. Inmiddels beheren deze banken het spaargeld van honderdduizenden Nederlanders. De hoogte van het spaargeld dat ASN en Triodos beheren wordt inmiddels op ruim 12 miljard euro geschat. Inmiddels bieden ook de grote banken als ING, ABN Amro en de Rabobank mogelijkheden voor duurzaam sparen aan. Wil je echt weten hoe duurzaam jouw bank is, kijk dan op Eerlijkebankwijzer.nl.

Wat is er belastingvrij aan duurzaam sparen?

Het belastingvoordeel waar je bij duurzaam sparen recht op hebt geldt alleen als de spaarrekening een groencertificaat heeft. Spaarrekeningen met een groencertificaat voldoen aan een aantal richtlijnen van de overheid waardoor ze als duurzaam gekenmerkt worden. In 2013 mag iedereen in Nederland een bedrag van € 21.139 sparen zonder dat hierover belasting in de vorm van vermogensrendementsheffing betaald moet worden. Voor fiscaal partners geldt dat een vermogen van € 42.278 is toegestaan. Kom je boven deze grens dan betaal je belasting in de vorm van vermogensrendementsheffing.

Groencertificaat belangrijk voor belastingvoordeel

Wanneer je duurzaam spaart op een spaarrekening voorzien van een groencertificaat dan krijg je bovenop het reguliere heffingsvrije vermogen een extra vrijstelling van € 56.420 per persoon. Daarnaast geld er een extra heffingskorting van 0,7% voor het spaargeld op de duurzame spaarrekening tot een maximum van € 56.420. In het meest uiterste geval mag je dus een gespaard vermogen van € 98.698 bezitten zonder dat je hierover belasting hoeft te betalen. Iemand met een modaal inkomen zal dit bedrag niet snel bij elkaar sparen, waardoor je in theorie volledig belastingvrij kan sparen.

Lage rente kan door belastingvoordeel worden gecompenseerd

In de meeste gevallen is de spaarrente van een duurzame spaarrekening met een groencertificaat lager dan de spaarrente die over een reguliere spaarrekening wordt vergoed. Het is dus verstandig om na te gaan of het belastingvoordeel van duurzaam sparen, bestaande uit het heffingsvrije vermogen van € 56.420 en de extra heffingskorting over het geld op de duurzame spaarrekening, opweegt tegen het renteverschil.