Belastingvrij sparen

Als zuinige Nederlander probeert u natuurlijk regelmatig te sparen en te profiteren van de hoogste rente op een spaarrekening komt. Wanneer het spaargeld dat u op uw spaarrekening heeft staan boven een bepaald bedrag komt dient u over het spaargeld belasting te betalen. De belasting over uw spaargeld wordt ook wel ‘belasting bezittingen in box 3’ of ‘vermogensrendementsheffing’ genoemd. Om van het optimale rendement over uw spaargeld te kunnen profiteren wilt u natuurlijk weten hoeveel u belastingvrij mag sparen.

Hoeveel mag ik in 2015 belastingvrij sparen?

De Belastingdienst bepaald jaarlijks welk bedrag u belastingvrij mag sparen. Dit bedrag is ook bekend als het heffingsvrij vermogen. In 2015 is de hoogte van het heffingsvrij vermogen sinds 2012 voor het eerst aangepast. Tot 2015 mocht u zonder fiscale partner 21.139 euro en met fiscale partner 42.278 euro belastingvrij sparen. Vanaf 2015 mag u 21.330 euro belastingvrij sparen. Woont u samen, bent u getrouwd en heeft u een fiscaal partner dan mag u samen 42.660 euro belastingvrij sparen.

Schenkingen en giften zijn van invloed op belastingvrij sparen

Wanneer u meer dan 21.330 euro (of in het geval van een fiscaal partners meer dan 42.660 euro)  op een spaarrekening heeft staan betekent dit niet per definitie dat u belasting over uw spaargeld moet betalen. Wanneer u meer dan 3.000 euro aan schulden heeft mag u de schulden in mindering brengen op uw spaargeld. Daarnaast is er de mogelijkheid om uw spaargeld op een fiscaal aantrekkelijke manier te verkleinen. U mag uw kinderen per kalenderjaar maximaal 5.277 euro per kind belastingvrij schenken. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden goede doelen belastingvrij een gift doen. De gift aan het goede doel dient minimaal 60 euro te zijn en meer dan 1% van het gezinsinkomen te zijn. U mag per kalenderjaar niet meer dan 10% van uw gezinsinkomen als belastingvrije gift aan goede doelen te geven.

Hoeveel belasting moet ik over mijn spaargeld betalen?

Of u belasting over uw spaargeld moet betalen is afhankelijk van de hoogte van uw eigen vermogen. De Belastingdienst hanteert een peildatum om de hoogte van uw eigen vermogen te bepalen. De peildatum is voor elk kalenderjaar steeds 1 januari. De hoogte van uw eigen vermogen wordt bepaald door uw bezittingen die deel uitmaken van box 3 van het belastingstelsel (spaargeld, beleggingen en een tweede woning). Op uw eigen vermogen mag u schulden groter dan 3.000 euro in mindering brengen. De Belastingdienst gaat er vanuit dat u op uw eigen vermogen een rendement van 4% per jaar weet te realiseren. Over dit rendement moet u 30% belasting betalen. Dit komt neer op 1,2% belasting (vermogensrendementsheffing) over uw eigen vermogen.

Hoe reken ik uit hoeveel belasting ik over mijn spaargeld moet betalen?

Stel dat u op 1 januari 2015 27.500 euro aan spaargeld op uw spaarrekening heeft staan. U heeft geen fiscale partner en geen beleggingen of tweede woning. Uw eigen vermogen bedraagt dan op 1 januari 2015 27.500 euro. Hier mag u het maximaal belastingvrij spaarbedrag van 21.330 euro op in mindering brengen. U houdt dan 6.170 euro (27.500 – 21.330 euro) over. De Belastingdienst gaat er vanuit dat u op het spaargeld van 6.170 een rendement realiseert van 246,80 euro (4%). Over het rendement van 246,80 euro moet u 30%, dus 74,04 euro aan belasting betalen.